Miasto Kobiet

Projekt graficzny, łamanie i przygotowanie do druku dwumiesięcznika.