Projekt układu typograficznego, redakcja techniczna i przygotowanie do druku podręcznika.

Świat chemii. Podręcznik dla szkół ponadginazjalnych

Projekt układu typograficznego, redakcja techniczna i przygotowanie do druku podręcznika.