Projekt układu typograficznego, redakcja techniczna i przygotowanie do druku podręcznika.

(nie)BEZPIECZNE związki fizyki z medycyną

Projekt układu typograficznego, redakcja techniczna i przygotowanie do druku podręcznika.