Opracowanie graficzne i przygotowanie do druku polskiej wersji albumu.

Jan Paweł II – „Na drogach świata”

Opracowanie graficzne i przygotowanie do druku polskiej wersji albumu.