Projekt graficzny i skład czasopisma.

Monitor Prawny Dyrektora. Miesięcznik dla Przedszkoli

Projekt graficzny i skład czasopisma.