Projekt układu typograficznego, redakcja techniczna i przygotowanie do druku podręcznika.

Świat chemii. Podręcznik dla gimnazjum. Cz. 1, 2 i 3

Projekt układu typograficznego, redakcja techniczna i przygotowanie do druku podręcznika.