Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku przewodnika kulturowego po Ziemi Świętej. 296 stron, 140 fotografii, 8 map i planów.

Ziemia Święta

Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku przewodnika kulturowego po Ziemi Świętej. 296 stron, 140 fotografii, 8 map i planów.